Abcan er "Alle børn kan" samt "Anybody can"

Abcan er udviklet ud fra tanken om, at alle bøn kan noget og kan lære noget, det er bare forskelligt hvike måder de bedst lærer på. Tanken er, at der skal være aktiviteter og materialer, som er let tilgængelige og let anvendelige, enten gratis eller meget billigt. Målet er, at alle skal kunne lære mere på en hurtigere og sjovere måde. Min egen baggrund er, at jeg selv haft udfordringer med at lære, da jeg er ordblind og stadig har udfordringer med at stave. Derfor vil der på denne hjemmeside kunne optræde stavefejl, hvilket forhåbentligt ikke vil forstyrre budskabet, at alle har noget at byde ind med. Som mor har jeg oplevet udfordringer med skolesystemet, fordi min ene datte både er svært ordblind og har ADHD. Hun fik desværre ikke den hjælp hun havde brug for i skolen og hun kæmper desværre stadig med et tungt uddannelsessystem bland andet fordi hun har ordblindhed. Som lærer har jeg gennem årene oplevet mange udfordringer med at få alle børn med. Det er mit håb, at jeg med Abcan kan bidrage til, at nogle børn kommer til at opleve, at det bliver sjovere og lettere at lære. Jeg er uddannet lærer fra Aalborg Seminarium (1996). Siden det sidste år på mit studie, har jeg det meste af tiden arbejdet som fuldtidslærer på forskellige skoler, mest folkeskoler men også et par privatskoler. I min egen skoletid, har jeg gået på fem forskellige skoler. Først en lilleskole og herefter fire forskellige folkeskoler. Det har været meget blandede oplevelser, noget har været meget positivt, andet ikke, måske især fordi, at når man har et læse- og skrivehandicap som ordblindhed/dysleksi, er man meget afhængig af, at der er forståelse for dette handicap. Det oplevede jeg ikke i min egen skoletid og desværre oplever jeg heller ikke med min ældste datter, som er fra 1998, forståelse for hendes udfordringer. I dag er der heldigvis blevet meget større fokus på ordblindhed/dysleksi, men vi er langt fra i mål. Fælles for alle mine oplevelser er, at jeg altid har syntes, at der manglede noget til undervisningen i skolen. Derfor har jeg gennem mange år lavet mine egne materialer til min egen undervisning og til min ældste datter. Det er min oplevelse, at min tilgang til undervisningen af de børn som ikke bare lærer at læse, skrive og regne på den “almindelige måde”, ofte gør, at de kommer i gang med en anderledes tilgang, som tager mere udgangspunkt i deres interesser og aktuelle faglige niveau. Jeg arbejder mest med at udvikle materialer til dansk indskolingen, men det er mit mål, at lave undervisningsmaterialer til flere fag og klassetrin. Jeg mener, at jeg i mange tilfælde har lettere ved at forstå elevernes vanskeligheder og finde metoder til at afhjælpe dem, end nogle af de lærere, som aldrig selv har haft svært ved at lære det faglige stof. Misforstå mig ikke, der findes rigtig mange fantastisk dygtige lærere i skolerne derude. Jeg vil bare gerne give mit bud på en anden tilgang, i håb om, at få lidt flere børn godt på vej.