Beskrivelse til STAV 0 Aktivitetsmappe

STAV 0 Aktivitetsmappen giver mulighed for at imødekomme behovet for undervisningsdifferentiering og for at tilgodese elevernes forskellige læringsstile. Den er enkelt at bruge fordi de mange aktiviteter ligner hinanden og derfor kræver det ikke meget forbereldestid at bruge de forskellige spil og værksteder. Formålet er at gøre undervisningen sjovere for eleverne gennem mange forskellige spil og andre aktiviteter.