Lokalhistorisk gård

I dag kommer kød og mælkeprodukter især fra nye racer, som leverer meget kød og mælk. De fleste kender den sortbrogede malkeko, som er den mest udbredte malkeko i Danmark i dag. Sådan har det ikke altid været.

Vi bør gøre meget ud af, at eleverne i Danmark lærer de gamle danske husdyr racer at kende. Disse dyr kan avles på en Lokalhistorisk gård, hvor der f.eks. kunne foregå undervisning i de danske husdyr gennem tiderne. Dansk svensk gårdhund. På den måde kan man både levere god og spændende undervisning samtidig med, at vi kan være medvirkende til, at de gamle danske racer ikke forsvinder. Den Dansk-svenske gårdhund er ikke truet, men det er mange af de gamle landbrugsdyr.Her Lucky.

Men der er ikke mange, som kender de gamle Jyske heste, den danske bryggerhest.