Alle børn lære mere, når de bruger den læringsstil, som passer til dem

Læringsstile er meget oppe i medierne for tiden, eksempelvis med programmet “Skolen” på TV 2 i efteråret 2008. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal benytte os af dem. Men vi kan bruge det, som føles rigtigt og falder naturligt at bruge, så vi kan nå målet. Målet må i denne forbindelse være, at så mange børn som muligt lærer mest muligt.

Læringsstile er forskellige måder at lære på og mange intelligenser er forskellige klogheder. Der er stort behov for undervisningsmaterialer og metoder, som er tilpasset læringsstile og mange intelligenser. Vi ved, at det kun er ca. halvdelen af alle børn, som lærer bedst med den tradiotionelle undervisning. De fleste af os rummer lidt fra alle områderne, mange har deres styrkesider ved få.

Sproglig:

Læringsstil/metode:
– sige ord og sætninger
– se ord og sætninger
– hører ord og sætninger

For at imødekomme den sproglig kloge, er det vigtigt, at han eller hun får mulighed for at lege med ord og sætninger tidligt.
De arbejder bedst, når de har mulighed for at lytte og snakke. Det er derfor en god idé, at de har mulighed for at arbejde med:
– rim og remser (Vrøvlerim)
– spil hvor der indgår bogstaver, ord og sætninger
– højtlæsning
– at læse billedbøger med ord
– at læse letlæsningsbøger

Sproglig:

Læringsstil/metode:
– arbejde alene
– arbejde i eget tempo
– skal have lov at stille spørgsmål
– skal have mulighed for at diskutere hvordan det føles

For at imødegå den personlig kloge, er det vigtigt at han eller hun får mulighed for at stille spørgsmål til opgaven og komme med egne synsvinkler og følelser.
De arbejder bedst når de arbejder med opgaven i eget tempo og alene, det er derfor godt, at give mulighed for:
– stille arbejdesplads
– læsekrog
– mulighed for at vælge mellem forskellige opgaver (gå til og fra flere opgaver)

Visuel (rummelig – ser – skaber):

Læringsstil/metode:
– se
– arbejde med farver
– arbejde med billeder
– tegne
– danne indre billeder/forestille sig ting
– fortælle om indrebilleder/forestillinger
– drømme
– bygge
– skabe

For at imødekomme den visuel kloge, er det vigtigt at han eller hun får rig mulighed for at se på ting som stimulerer fantasien og motivationen for at arbejde. Det kan være farverige billeder, tegneserier eller film.
De arbejder bedst, når de har mulighed for at skabe. Det er derfor en god idé, at de har mulighed for at:
– tegne
– bygge modeller
– lægge puslespil
– lave labyrinter
– spille brætspil

Kinæstetisk (kropslig):

Læringsstil/metode:
– bevæge sig
– røre ved
– dramatisere
– opleve med hele kroppen
– gentage mange gange
– skal have mulighed for at “handle”
– har brug for mange pauser fra stillearbejde

For at imødekomme den kinæstetisk kloge, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til, at han eller hun har et stort behov for at bevæge sig.
De arbejder bedst, når de har mulighed for at lave opgaver hvor der er indlagt forskellige bevæge aktiviteret. Det er derfor en god idé, at de har mulighed for at:
– spille gulvspil (slangespil, domino, ludo osv)
– hoppe tabeller
– stave på stavetavler på gulv
– arbejde med hentediktat (fra den ene ende af lokalet til den anden)
– arbejde med opgave-stafet
– arbejde med opgave-stjerneløb

Naturalistiske (skaber sammenhæng):

Læringsstil/metode:
– lave eksperimenter
– studere naturen
– stille spørgsmål
– ordne
– sætte i system
– skabe orden
– finde sammenhæng
– finde ligheder/slægtskab

For at imødekomme den naturalistiske kloge, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til, at han eller hun ikke finder klasselokalet særlig inspirerende, men har brug for mere “rum”.
De arbejder bedst, når de har mulighed for at eksperimentere, prøve af, skabe orden og stille spørgsmål. Det er derfor godt , at have mulighed for at:
– arbejde ude
– have plads til at eksperimentere
– mulighed for at eksperimenterne kan blive stående
– arbejde med opgaver man kan gå til og fra
– mulighed for at sammenligne

Logiske (matematiske):

Læringsstil/metode:
– tænke abstrakt
– tænke logisk
– kategorisere
– klassificere
– forsøge at forudsige
– sætte i system
– undersøge ting
– stille spørgsmål
– eksperimentere

For at imødekomme den logisk kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for at eksperimente, problemløse og udtænke forskellige muligheder.
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at have styr på tingene. Det er derfor godt med mange opgaver, gerne af forskellige slags og metoder:
– opgaver i bøger
– opgaver på PC
– brætspil
– byggeklodser og andre konkretmaterialer som kan systematiseres

Musikalske:

Læringsstil/metode:
– arbejde til musik
– “rappe” det som skal huskes
– synge det som skal huskes
– lægge “rytmer” ind i arbejdet (hoppe tabeller – gerne til musik)
– tromme rytmer mens der arbejdes

For at imødekomme den musikalsk kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for, at bruge sin rytme og musikalitet i den almindelige undervisning.
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at bruge rytme, musik og sang. Det er derfor godt, at bruge opgaver hvor disse ting indgår:
– hoppe tabeller
– rappe tabeller
– rappe grammatikremser
– rappe kongerækken
– lave et syngespil over vikingetiden
– tromme/klappe diktat

Eksistentielle (mening med livet-skaber):

Læringsstil/metode:
– skabe
– øve
– tænke
– arbejde med filosofiske emner

For at imødekomme den eksistentiel kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for, at reflektere over tingene.
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at have god tid til at tænke sig om. Det er derfor godt, at have mulighed for:
– ro
– at arbejde alene
– at arbejde sammen med andre med samme behov
– at vælge emner efter egen interesse (religion, mystik, mytologi, kunst, overnaturlige)

Sociale (samvær):

Læringsstil/metode:
– samtale
– undervise andre
– dele med andre
– samarbejde
– interviewe
– holde pauser for at snakke
– fejre at opgaven er afsluttet

For at imødekomme den social kloge, er det vigtigt, at tage hensyn til, at han elle hun får mulighed for, at arbejde sammen med andre.
De arbejder bedst, når de har mulighed for, at snakke med og dele synspunkter med andre. Det er derfor godt, at have mulighed for:
– arbejde i grupper, hvor man kan snakke, uden at forstyre andre
– samarbejde om opgaver
– være tovholder
– undervise andre
– fejre at opgaven er vel udført